ˆ

Koncepcja Poradni

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Koncepcja Poradni

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-04 15:50:57

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE W LATACH 2012-2017

Jesteśmy po to aby pomagać
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zielonej Górze jest publiczną placówką oświatową.
Pracownicy Poradni udzielają specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży zamieszkującym lub uczącym się w mieście Zielona Góra oraz ich rodzicom i nauczycielom.
Główne kierunki rozwoju poradni:
 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
 2. Doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników merytorycznych poradni.
 3. Rozwijanie form wspierania nauczycieli z zielonogórskich szkół i przedszkoli w kształtowaniu ich kompetencji dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
 5. Rozwój bazy poradni, wyposażania poradni w nowe metody.
 6. Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym
Misja
Jesteśmy Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, wspierającą pomocą psychologiczno - pedagogiczną mieszkańców miasta Zielona Góra. Zatrudniamy kompetentnych psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów wszechstronnie przygotowanych, posiadających wysokie kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży. Wspieramy rodziców, nauczycieli, pedagogów i wychowawców w tworzeniu optymalnych warunków zapewniających wszechstronny rozwój dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym, w kreowaniu środowiska wychowawczego i pokonywaniu barier w trudnej sztuce wychowania. Wspomagamy przedszkola, szkoły i inne placówki oświatowe w świadczeniu pomocy dzieciom i młodzieży. Stale podnosimy kwalifikacje tworząc warunki sprzyjające podnoszeniu jakości pracy poradni.
Misja poradni będzie realizowana poprzez:
 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
  1. rzetelna wieloaspektowa diagnoza zgłaszanych problemów przez psychologów, pedagogów, logopedów w celu określenia potencjalnych możliwości dziecka, jego ograniczeń i indywidualnych potrzeb psychofizycznych,
  2. wspomaganie rozwoju dzieci sześcioletnich przez stworzenie warunków i szans edukacyjnych,
  3. zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,
  4. praca z dziećmi z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania,
  5. wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych,
  6. doskonalenie umiejętności poznania siebie, własnych możliwości, podejmowania właściwych decyzji zawodowych,
  7. przeciwdziałanie uzależnieniom i innym formom niedostosowania społecznego.
 2. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny:
  1. pomoc rodzinie z problemami wynikającymi ze zmian ekonomiczno- społecznych zachodzących w kraju,
  2. wspieranie rodziny w tworzeniu optymalnych warunków zapewniających wszechstronny rozwój małych dzieci,
  3. pomoc rodzicom dzieci mających problemy w nauce,
  4. pomoc rodzinie mającej problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi,
  5. wspieranie rodziców w edukacji i wychowaniu dzieci niepełnosprawnych,
  6. wspieranie dzieci, młodzieży i ich rodzin w sytuacjach kryzysowych,
  7. rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców.
 3. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły:
  1. kwalifikowanie uczniów do różnych form pomocy,
  2. wspieranie nauczycieli w procesie wychowawczym i dydaktycznym,
  3. wspomaganie nauczycieli i pedagogów szkolnych w organizowaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie szkoły.
 4. Umocnienie pozycji poradni na rynku usług psychologiczno- pedagogicznych poprzez:
  1. kreowanie pozytywnego wizerunku poradni w środowisku,
  2. systematyczne rozpoznawanie potrzeb środowiska naszego miasta w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
  3. zapewnienie wysokiej jakości usług, skuteczności działań, dostępności,
  4. otwartość na potrzeby środowiska, wprowadzenie zmian celem dostosowania programów działania do zmieniających się potrzeb społecznych,
  5. stałe podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników.
 5. Wzbogacanie bazy poradni, rozszerzanie zakresów jej działania.
 6. Utrzymanie wysokiego poziomu kultury placówki.
Struktura poradni.
Formą pracy poradni jest praca zespołowa. Pracownicy pedagogiczni realizują cele i zadania pracując zespołowo. Taka organizacja sprzyja również opracowaniu i wdrażaniu nowych pomysłów, dzieleniu się wiedzą z młodszymi pracownikami, wymianie doświadczeń, doskonaleniu zawodowemu. Praca zespołów w oparciu o grupy wiekowe pozwala zajmować się kompleksowo dzieckiem, a nie pojedynczym problemem.
Praca poradni jest realizowana w zespołach:
 • Pracownia wczesnej stymulacji rozwoju małych dzieci specjalnej troski w wieku od urodzenia do 6 lat.
 • Pracownia wspomagania rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat.
 • Pracownia wspomagania rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym od 7 do 12 lat.
 • Pracownia wspomagania rozwoju młodzieży gimnazjalnej w wieku od 13 do 16 lat.
 • Pracownia wspomagania rozwoju i samorealizacji młodzieży w wieku od 16 do 19 lat.
 • Pracownia diagnozy i terapii dzieci i młodzieży specjalnej troski.
 • Pracownia doradztwa zawodowego.
 • Pracownia wspierania rodziny w jej funkcji wychowawczej - terapia rodzin.
 • Punkt interwencji kryzysowej.
 • Punkt konsultacyjny dla dzieci dyslektycznych.
 • Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
 • Punkt konsultacyjny dla osób z ADHD.
Organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi.
Sprawne funkcjonowanie poradni zależy w znacznym stopniu od komunikacji. Przepływ informacji jest znaczącym elementem, który wpływa na jakość pracy.
Sprawny przepływ informacji wewnątrz placówki umożliwiają:
 • konsultacje wewnętrzne w ramach zespołów,
 • posiedzenia rady pedagogicznej,
 • tablica informacyjna,
 • księga zarządzeń dyrektora.
Wizja
Poradnia jest placówką udzielającą najwyższej jakości pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży. Zatrudnieni w poradni specjaliści udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży wspomagając rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży. Pomagają pokonywać ograniczenia i bariery wewnętrzne, które utrudniają im harmonijny rozwój osobowości i funkcjonowanie w świecie zewnętrznym. Wspierają rodziców i nauczycieli w tworzeniu optymalnych warunków zapewniających wszechstronny rozwój dziecka w środowisku rodzinnym, oraz w szerszym środowisku społecznym, a także kreowaniu środowiska wychowawczego i pokonywaniu barier w trudnej sztuce jaką jest wychowanie.
Poradnia jest głównym partnerem szkół i przedszkoli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Grono pedagogiczne tworzy kreatywna, otwarta na innowacje, wszechstronnie wykształcona kadra. Pracownicy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
Rozwój zawodowy kadry jest związany z planami rozwoju placówki, potrzebami wynikającymi z oczekiwań jej klientów, ale także z indywidualnymi potrzebami pracowników.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Jendraszak Data wytworzenia informacji: 2014-02-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Jendraszak Data wprowadzenia do BIP 2014-02-04 15:50:57
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Jendraszak Data udostępnienia informacji: 2014-02-04 15:51:15
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Jendraszak Data ostatniej zmiany: 2016-11-07 13:47:35
Artykuł był wyświetlony: 6096 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu